Bezpečnostní pásy

Bezpečnostní pásy jsou povinné a bez jejich zapnutí bychom vůbec neměli vyjet na silnici. Slouží ke zvýšení bezpečnosti pasažérů, mají především za úkol snížit následky nehody. Za porušení této povinnosti hrozí od roku 2005 řidičům ztráta dvou bodů v bodovém systému.

Dělení pásů
Obvykle se rozdělují podle počtu bodů, jimiž je pasažér připoután, většinou dvoubodové až sedmibodové.

Ne vždy byly pásy tak hojně využívány jako dnes, jejich povinnost platí teprve 50 let. Nejprve získaly bezpečnostní pásy negativní ohlasy, a to především proto, že bránily rychlému opuštění vozidla při nehodě. Tyto obavy se ale nikdy nepotvrdily. Dnes se trochu podíváme do historie jejich vývinu a využívání.
* S myšlenkou bezpečnostního pásu přišel vědec a vynálezce George Cayley v roce 1913, kdy ho poprvé použil v letectví.
* V roce 1903 byl vynalezen pětibodový pás, ze kterého se vyvinul pás tříbodový.
* V roce 1956 byl pás zdokonalen pro používání v automobilech a v roce 1959 ho automobilka Volvo zahrnula do standardní výbavy.
* V Československu byla v roce 1967 zavedena povinnost používat pásy na předních sedadlech aut, která byla vybavena povinně bezpečnostními pásy při jízdách mimo obec, a v roce 1976 byla tato povinnost rozšířena na všechna sedadla, která byla vybavena bezpečnostními pásy. V roce 1990 se musely pásy používat i v obcích.

Dnes můžeme považovat za rutinní záležitost používání bezpečnostních pásů u řidičů i spolujezdců na předních sedadlech. Chrání totiž naše životy a tak pásy používá okolo 90% lidí. Využití pásů na zadním sedadle je pouze 50%. Spolujezdci sedící vzadu snad stále ještě nepochopili, že svým nepřipoutáním ohrožují nejen sebe, ale především ostatní cestující ve vozidle.

Každý rok zemře na našich silnicích velmi mnoho lidí. Podle statistik na silnicích má nepřipoutání se za následek každé druhé úmrtí.
Ø 40% usmrcených řidičů v obci není připoutáno.
Ø 50% spolujezdců usmrcených v obci není připoutáno.
Ø 70% usmrcených spolujezdců na zadních sedadlech není připoutáno.

4 roky ago