Bydlete krásně a bezpečně

Spousta domů má interiérové či exteriérové schodiště (či oboje). Ke schodišti neodmyslitelně patří zábradlí, které je nejen důležitým bezpečnostním prvek, ale zároveň vlastně opticky nejvýraznějším prvkem vůbec. Existují nějaká pravidla pro jeho instalaci?

stairs-1611679_960_720

Hlavní funkcí schodiště je vlastně překonávání výškového rozdílu mezi jednotlivými podlaží. Aby tento přechod byl co nejbezpečnější, je nutné jej vybavit právě zábradlím, které se ve výsledku bude velmi výrazně podílet na celkové estetice tohoto prvku. Nad estetičností by ale měla převažovat bezpečnost, která se musí řídit určitými pravidly obsaženými ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. Pokud by došlo k jejich porušení, budova nemusí být zkolaudována a nebude možno v ní tedy bydlet.

hand-408781_960_720

A jaké jsou tedy nároky na bezpečné zábradlí schodiště z hlediska legislativy? Protože se jedná nejen o prvek bránící pádu, ale jde také o podporu a usnadnění chůze po schodišti, musí být zábradlí pevné, dobře ukotvené a dostatečně vysoké. A co dál?

  • Důležité je také dodržet předepsané vzdálenosti a počet sloupků, což je číslo odvíjející se od celkové délky schodiště (zjednodušeně jde vlastně o jeden sloupek víc, než kolik je celkový počet metrů schodiště).
  • U výplní je třeba nutné dodržet šířku rozestupů, a to především kvůli bezpečnosti malých dětí, které by jinak mohly propadnout. Mezi jednotlivými svislými tyčemi jde o méně než 11 cm (aby dítě nemohlo prostrčit ani hlavu), vodorovné členění je nevhodné, protože by po něm dítě mohlo vyšplhat nahoru a následně přepadnout.
  • Zábradlí musí mít pouze schodiště přesahující výšku 50 cm. Pokud tuto výšku přesáhne, je nutné jej opatřit z obou stran zábradlím. Pokud se jedna strana nachází u stěny, lze schodiště opatřit madlem ve výšce onoho zábradlí. To musí být alespoň 4 cm od stěny, aby se dalo pohodlně používat.
  • Stanovena je také výška zábradlí vycházející z průměrné výšky člověka, tj. 175 cm. Norma povoluje 90, 100 nebo 110 cm podle účelu a typu budovy.

4 roky ago