Čtu, čteš, čteme… aneb vliv četby na vzdělání

Primární je získávání informací prostřednictvím četby, ale především díky četbě dochází k učení se písmen. Což se týká samozřejmě těch nejmenších. Jedná se však o činnost podporující zdravé rozvíjení mozku. Bylo stvrzeno na základě výzkumu, že čtením komplexnějších textů a článků dochází v mozku k posílení několika kognitivních činností. Pravidelnost čtení má velmi značný účinek v podobě osobního rozvoje. Všeobecně je známo a prokázáno, kdo čte často a rád, disponuje mnohem širší slovní zásobou a rovněž se lépe vyjadřuje.
regál v knihovně
 
Pozitiva čtení 
 
·         lepší představivost,
·         eliminace stresu,
·         zlepšení paměti,
·         rozvíjení verbálních schopností,
·         vzdělávání se,
·         vyšší vzdělanost.
 
 
Importantní čtení dětem
 
Je velmi důležité vést děti již od útlého dětství ke vztahu ke knížkám a ke čtení všeobecně. Bylo již vědecky podloženo, že čtení má vyšší vliv na vzdělanost jedince než predispozice ze strany v rámci dosaženého vzdělání rodičů. Četba a pravidelné čtení zde hraje efektivnější roli. Smysl čtení dětem je nenahraditelný. Významnou úlohu má i společné čtení, kdy je umocněn vzájemný vztah rodiče a dítěte. Je dokázáno, že děti, kterým je od raného dětství čteno, dosahují ve škole mnohem lepších výsledků, což má vliv na další vzdělávání.
 
Četba nejen naučné literatury
 
Význam pro četbu mají i básně. Čtením poezie dochází k aktivaci funkci sféry mozku, což souvisí se zlepšením svých schopností a taktéž navýšení potenciálu úspěšnosti. Neopomíjet ani četbu fiktivní literatury, což též podporuje sebepoznání a lepší porozumění sám sobě a též schopnost porozumět ostatním.
 brýle s knihou
Povinná školní četba není hrozba
 
Často už jen slovo povinná četba zavádí odporem k dané knize, někdy ke čtení vůbec. Avšak se nemusí jednat o knihy nezáživné, které studenty okrádají o čas například strávený především surfováním po internetu či psaní si s přáteli na sociálních sítích. Není překvapujícím sdělením, že čtenářská gramotnost je neustále klesající, bohužel. Povinná školní četba má svůj významný efekt. Jestliže chceme něco dokázat, je třeba se vzdělávat a četba nám za tímto účelem poslouží naprosto znamenitě.

1 rokem ago