Polytechnikou k rozvoji dítěte

   Žádná přesná definice toho, co to polytechnická výchova je, neexistuje. Lze ale obecně říci, že polytechnická výchova je všechno to, co je spojeno s bádáním, objevováním, výzkumem, s oblastí vědy a techniky a vytváření vztahu k nim, prací s různými druhy materiálu a také sem můžeme zařadit environmentální výchovu.
kovová konstrukce
   Je všeobecně známo, že u mladých lidí je o polytechnické obory stále menší zájem. Rovněž výsledky českých žáků z mezinárodních výzkumů v oblasti technické gramotnosti jsou alarmující. Vzhledem k tomu, že se na odborná učiliště hlásí stále méně studentů, je poté nedostatek této pracovní síly a úřady práce stále častěji hledají pro volné pozice na pracovním trhu zedníky, elektrikáře apod. Také proto je třeba tento zájem o polytechnické obory u dětí a mládeže probudit, více je motivovat k tomu, aby se hlásili na různá učiliště, na technické a přírodovědné obory, zvýšit u nich zájem o techniku jako takovou.
   Ne všechny děti jsou rozumově nadané a vyspělé. Některým jde lépe manuální práce, jsou spíše manuálně zaměření, zruční a šikovní na manipulační záležitosti. Takové děti poté nacházejí uplatnění právě na odborných učilištích v oblasti manuálních prací. A proto bychom se při výchově a vzdělávání dětí měli zaměřovat nejen na to, aby dítě bylo chytré, mělo spoustu vědomostí, znalo to či ono, ale aby mělo i dostatek příležitostí k manuálním a pracovním činnostem. Abychom se je zkrátka snažili rozvíjet i po stránce jejich „šikovnosti“.
stavební bloky
   Polytechnická výchova a vzdělávání rozvíjí dítě hned v několika oblastech. A nejedná se jen o rozvoj zručnosti, přesnosti a jemné motoriky, jak by se na první pohled mohlo zdát. U takové činnosti jako je například konstruování, můžeme rozvíjet také prostorovou představivost dítěte, schopnost spolupráce, matematické představy, taktéž rozvoj vytrvalosti, vůle, logického myšlení, paměti a mnohé další. Záleží jen na nás, jak hru např. se stavebnicí využijeme. Zda dítě necháme spontánně tvořit, stavět podle plánku nebo budeme chtít dosáhnout konkrétního cíle a budeme pracovat s dítětem, popř. mu zadáme konkrétní úkoly…

1 rokem ago