Příspěvek na bydlení – dávka vyplácená státem

Máte problém vyjít s penězi a bydlíte v nájemním bytě s řádně uzavřenou nájemní smlouvou či jste vlastníkem bytu anebo domu? Přišli jste o práci, jste nezaměstnaní, a ještě k tomu bez nároku na podporu v nezaměstnanosti? Anebo sice jste zaměstnaní, ale onemocněli jste a dávky nemocenského pojištění jsou nízké a vy máte problém zaplatit nájem či jako vlastníci bytu, příp. domu – elektřinu, plyn, komunální odpady, vodné a stočné?

architekt u domu

Víte o možnosti požádat na příslušném úřadu práce dle místa vašeho bydliště o příspěvek na bydlení? Ale pozor! Jedná se pouze o příspěvek na bydlení, to znamená, že v souvislosti s vašimi příjmy a náklady referentka na úřadu práce vyhodnotí částku příspěvku na bydlení. Neznamená to totiž, že za vás úřad práce zaplatí celý nájem anebo celou čtvrtletní platbu elektřiny, ale „jen“ – velmi zjednodušeně – rozdíl mezi skutečnými náklady za služby a vašimi příjmy. Výpočet je mnohem složitější, ten svěřte referentce anebo když chcete, si ho můžete nastudovat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – integrovaný portál – dávky státní sociální péče – příspěvek na bydlení. Můžete uplatnit platby nájmu, plynu, elektřiny, odvoz komunálního odpadu, zakoupení plynové bomby, platby na použití výtahu, osvětlení společných prostor, úklid společných prostor, dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou. Neuplatníte např. revizi kotle, revizi komína, čištění komína, daň z nemovitosti.
otazníky na klávesnici

K uplatnění příspěvku budete potřebovat formuláře: Žádost o příspěvek na bydlení, Náklady na bydlení a Čtvrtletní příjmy. Tato dávka je dávkou testovanou na příjmech, proto dokládáte příjmy všech společně posuzovaných osob, které jsou v bytě či domě přihlášeni k trvalému pobytu. Dále nezapomeňte přinést s sebou na úřad práce i nájemní smlouvu s rozpisem položek za jednotlivé služby a doklady o platbách nájmu a služeb.

Platby nákladů na bydlení a příjmy dokládáte za čtvrtletí, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. 

5 roky ago