Sem s podnikatelskými nápady!


Možná, že jste právÄ› dostali skvÄ›lý podnikatelský nápad, a abyste jej mohli zrealizovat, potÅ™ebujete založit spoleÄnost. To může být jedna varianta vaÅ¡eho příbÄ›hu. Jiná varianta může spoÄívat v tom, že již delší dobu podnikáte jako osoba samostatnÄ› výdÄ›leÄnÄ› Äinná, ale rádi byste pÅ™eÅ¡li na spoleÄnost s ruÄením omezeným. Jen stále váháte a nevíte pÅ™esnÄ›, jak na to. Tak právÄ› pro ty z vás zde máme Å™eÅ¡ení, které jsme speciálnÄ› pro vás pÅ™edpÅ™ipravili. Jedná se o ready made s. r. o.,což jsou tedy pÅ™edzaložené spoleÄnosti, jak již bylo Å™eÄeno, a jsou pÅ™ipravené rovnou k vaÅ¡emu podnikání.

MÄ›jte na pamÄ›ti, že Äas jsou peníze

Víte, v Äem spoÄívá vaÅ¡e výhra v případÄ›, že se rozhodnete pro koupi ready made s. r. o. u naší spoleÄnosti? VaÅ¡e výhra spoÄívá v tom, že vzhledem k tomu, že spoleÄnosti s ruÄením omezeným jsou založené již pÅ™edem, nemusíte vÄ›novat žádné zbyteÄné minuty obíhání vÅ¡emožných úřadů, přípravÄ› a shánÄ›ní potÅ™ebných dokumentů, a nakonec stejnÄ› Äekat nÄ›kolik týdnů na založení vaší spoleÄnosti. S ready made s.r.o. můžete klidnÄ› zaÄít podnikat jeÅ¡tÄ› dnes, nejpozdÄ›ji vÅ¡ak zítra a pÅ™itom vám celá transakce nezabere více než jednu hodinu Äasu.

2 roky ago