Vlastnictví lesa může být časem na obtíž

Snad každý zná takové to první nadšení, když se mu nabídne nějaká věc ke koupi, o které již dávno snil. To podobné může být i s lesem. Laik má mnohdy velmi naivní představu, která je většinou spojena s těžbou dřeva, rychlým ziskem a pokud možná bez větší práce. Ale jako o každý pozemek či nemovitost se musí člověk starat, tak je to nutné i v tomto případě. Než se přistoupí na nabídku, tak je třeba si zjistit, co říká lesní zákon a jestli budu vůbec schopen se poté řádně o pozemek postarat se všemi náležitostmi, které musím splňovat. Nebo raději prodám les, případně vytěžené dřevo společnosti, která se o vše řádně postará, a tím mě odpadnou další starosti.

stromy – les

Prodej má poté své výhody:

  • Podle dostupných dokumentů se ověří stav lesa a jeho porostu. Pokud zde zrovna nebude smrkové nebo dubové dřevo, tak přirozeně cena se může v mnohém lišit a může být podstatně nižší. Není divu, jelikož smrk je dřevo, které se dá velmi dobře průmyslově zpracovat a dub je zase pro změnu ušlechtilá dřevina.
  • Poté se bude postupovat podobně jako u prodeje nemovitosti či pozemku, který vlastníme.
  • Les prodej“ – to se skutečně snadno řekne, ale je pravdou, že existuje něco podobného jako výkup a poté to není nijak složité. Během krátké doby má les skutečně jiného vlastníka a pro nás to znamená jediné. O starost méně.

kalamita v lese

Na zisk z těžby se nedá spoléhat

Můžeme mít krásnou představu o vlastnictví lesa, dokonce i leccos vybudovat, protože nás to baví a zajímáme se o problematiku lesního hospodářství. Nicméně i naše snaha může přijít vniveč a v podstatě neriziková investice, jak jsme si mohli myslet na počátku, se může proměnit ve velké problémy. Především je to v době nějakých kalamit, silných poryvů či usídlení kůrovce na našem pozemku. I zde můžeme hodně ztratit, ale tak je to s každým majetkem, ne vždy se může jen dařit. Nicméně i v tomto případě se dá les prodat nebo se poradit s odborníky přes výkup dřeva, jak postupovat.

4 roky ago