VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Příští měsíc začínají zápisy do mateřských škol. Co vše je potřeba k tomu, aby Vám vzali dítě do školky? Co se v mateřské škole naučí? V čem je docházka do onoho zařízení dobrá?
slovo z lega
Mateřská škola

• je pro děti ve věku od 3 do 6 let (existují i výjimky)
• poslední rok před nástupem do školy je povinný
• platí se školné a stravné – u předškoláka se školné již neplatí
• hovorově řečeno jako mateřinka

K zápisu do mateřské školy sebou potřebujeme předem vyplněnou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz.
V žádosti musíte vyplnit iniciály dítěte, Vaše jako matky a otce, adresu Vás obou (pokud spolu nežijete) a kontakt.
Po té Vám přijde na e-mail rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do mateřské školy. Samozřejmě ono rozhodnutí přijde i poštou.
Pokud přijaly Vaši ratolest, budete muset ještě vyřešit bačkůrky, pyžámko a při nástupu případně ještě zájmové aktivity, které se ve většině školkách pořádají (př. Výtvarný, sportovní kroužek, bojová umění, atd…)

K čemu tedy je dobrá docházka do mateřské školy?

Do této doby bylo dítě zvyklé pouze a jenom na vlastní rodinu, na Vás jako rodiče, svoje sourozence, kamarády od dětí Vašich kamarádek, známých.
Každý člověk je jiný, proto i každé dítě potřebuje odlišný přístup, bohužel ne však každý učitel je toho schopen.
Ve většině mateřských škol vedou dítě k samostatnosti a zdravému sebevědomí – důvěra ve vlastní schopnosti, učí se novým autoritám, apod.
sluníčko na obrázku
Vzdělávací priority:

Upevňování kamarádských a mezilidských vztahů
Vytváření kladného vztahu k přírodě
Řešit problémy, nést zodpovědnost
Spolupráce s rodiči
Vedení zdravého životního stylu
Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena společnost

Proto, myslím, nebojte se dát svůj malý poklad do školky, pozná tam nové kamarády a začne poznávat život takový, jaký je. I mě osobně toto teď čeká dvakrát najednou.

1 rokem ago